Tentenreparaties: 

Bornse Tenten- en Zeilenreparaties,  tel: 06-10496672 

(te bereiken van maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur)

Alleen voor particulieren!

 

BTZ is tevens in staat reparaties aan tenten en zeilen uit voeren.

Er word gewerkt met een oersterke dubbelnaalds machine en watervast garen,

waardoor het werk niet alleen goed maar ook netjes afgeleverd kan worden.

Reparaties kunnen verricht worden aan (voor)tenten en luifels maar ook aan dekzeilen van kleinere boten,

aanhangers en aan zeilen voor marktkramen.

 

Reparaties worden alleen gedaan na telefonisch contact met “Bornse Tenten- en Zeilenreparaties”

en het te repareren product dient persoonlijk aangeleverd te worden.

Dit heeft als voordeel (buitenom de verzendkosten) dat hier direct gekeken kan worden naar het te repareren product,

en dat het vervolgens naar uw wens kan worden gerepareerd.

 

Huisregels voor het aanleveren van te repareren producten:

Tenten en / of luifels dienen te worden aangeleverd in een gesloten zak. Geen tentstokken meeleveren.

Alleen datgene leveren wat gerepareerd moet worden! Dus: losse panden, tochtstrook, elastieken e.d. niet meeleveren.

Het te repareren product dient droog en enigszins schoon te zijn, schud het vooraf uit zodat er geen los grind, zand of etenswaren  e.a. in achterblijven.

Merk de plek van de reparatie en geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving.

 

.

 

Algemene Voorwaarden voor reparaties:

 

Betaling:

Uitsluitend contant.              

 

Garantie:

Welke garantiebepalingen van toepassing zijn, hangt af van de eerder uitgevoerde reparatie door BTZ.

In het algemeen gelden de volgende regels:

De klant dient zich voor het behandelen van een garantie tot BTZ in Borne te wenden voordat hij het product elders laat herstellen.

Schade door van buiten komende invloeden en verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

De factuur is uw garantiebewijs.

Dus:

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

·         Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BTZ zijn verricht.

·         Indien de originele factuur niet kan worden overlegd.

·         Indien beschadiging is ontstaan door van buiten komende invloeden, opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Aansprakelijkheid:

BTZ is niet aansprakelijk voor het zoek raken van losse onderdelen, die niet voor reparatie bestemd waren.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk alleen datgene te leveren wat gerepareerd moet worden.

Aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken, ten gevolge van defect raken

of welke kosten hieruit ook voor de klant mochten ontstaan.

Iedere aansprakelijkheid van ons beperkt zich tot maximaal het ter zake gefactureerde bedrag.