Algemene Voorwaarden voor reparaties:

 

Betaling:

Uitsluitend contant.              

 

Garantie:

Welke garantiebepalingen van toepassing zijn, hangt af van de eerder uitgevoerde reparatie door BTZ.

In het algemeen gelden de volgende regels:

De klant dient zich voor het behandelen van een garantie tot BTZ in Borne te wenden voordat hij het product elders laat herstellen.

Schade door van buiten komende invloeden en verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

De factuur is uw garantiebewijs.

Dus:

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

         Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BTZ zijn verricht.

         Indien de originele factuur niet kan worden overlegd.

         Indien beschadiging is ontstaan door van buiten komende invloeden, opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Aansprakelijkheid:

BTZ is niet aansprakelijk voor het zoek raken van losse onderdelen, die niet voor reparatie bestemd waren.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk alleen datgene te leveren wat gerepareerd moet worden.

Aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken, ten gevolge van defect raken of welke kosten hieruit ook voor de klant mochten ontstaan.

Iedere aansprakelijkheid van ons beperkt zich tot maximaal het ter zake gefactureerde bedrag.