Toepasselijkheid

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BTZtenten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door BTZtenten worden afgeweken.

Wij gaan er van uit dat u voorgaand aan het plaatsen van uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de koopovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bestelling plaatsen:

Wij bieden u twee mogelijkheden om uw bestelling te plaatsen:

         Via internet op onze site: www.BTZtenten.nl.

         Per e-mail naar : info@BTZtenten.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prijzen en bepalingen:

 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's inclusief BTW.

Bij BTZtenten dient u de bestelling vooruit te betalen.

Wij eigenen ons het recht toe de prijzen op elk moment te kunnen wijzigen.

Uiteraard betaald de klant het bedrag wat was aangegeven op het tijdstip van zijn / haar bestelling.

Uw bestelling kan door ons pas worden verwerkt na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verzendkosten:

Leveringen worden uitsluitend in Nederland door TNT post verzorgd

Wij berekenen daarvoor de volgende prijzen:

          van   0 tot 10 kilogram:          8,75 (aangetekend)

          van 10 tot 30 kilogram:        14,75 (aangetekend)

          vanaf 30 kilogram wordt niet verzonden (alleen af te halen bij BTZ te Borne)

Voor leveringen buiten Nederland gelden andere verzendkosten, informeer hiervoor bij info@BTZtenten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorraad:

 

Wij hanteren weinig voorraad, daardoor zijn wij afhankelijk van de levertijd van onze leveranciers.

Indien het door u besteld artikel bij de leverancier niet voorradig is zullen wij u spoedig d.m.v. een e-mail daarvan op de hoogte stellen. (indien u niet beschikt over een eigen e-mail adres zullen wij u telefonisch daar van op de hoogte brengen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Levering:

 

De goederen besteld bij BTZtenten worden op het door u aangegeven adres afgeleverd in Nederland door TNT post

Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst.

Onder normale omstandigheden wordt uw bestelling binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling bij het opgegeven adres afgeleverd, mits het artikel voorradig is bij onze leveranciers.

Indien het artikel niet voorradig is en de levertijd langer wordt dan 1 maand na betaling kunnen we in overleg de bestelling omzetten naar een ander product of eventueel desgewenst annuleren. In dit laatste geval wordt uw geld z.s.m. teruggestort op uw bankrekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie en service na aankoop:

 

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BTZtenten daarvan z.s.m. en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering kennis te geven.

Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar artikelen wordt vastgesteld.

Wanneer zich een probleem voordoet met uw artikel, stuur dan direct een e-mail naar het volgende adres: info@BTZtenten.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u.

 

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

         Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BTZtenten of de fabrikant zijn verricht.

         Indien de originele aankoopbon niet kan worden overlegd.

         Indien beschadiging is ontstaan door van buiten komende invloeden, opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Om gebruik te maken van de service en garantie dient u te beschikken over de originele aankoopbon welke met het product wordt meegeleverd.

U dient hier vooraf echter wel contact met ons over op te nemen.

Stuur de aankoopbon mee indien u artikelen ter reparatie wilt aanbieden.

Wanneer u binnen de garantie termijn een beroep doet op de garantie dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening.

De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht:

 

Als klant heeft u het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van van tenminste zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst.

U kunt alleen daadwerkelijk gebruik maken van deze herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Op dat moment wordt de koopovereenkomst herroepen en wordt de betaalde aankoopprijs exclusief de gemaakte verzendkosten gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat.

Bezorgkosten worden niet geretourneerd.

Indien het geretourneerde product een klacht betreft waarbij het gaat om een aantoonbare fout van BTZtenten gaat worden de bezorgkosten uiteraard wel terugbetaald.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn goederen die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een persoonlijk karakter hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

 

Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en / of wijzigingen van de fabrikant.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten.

Iedere aansprakelijkheid van ons beperkt zich tot maximaal het ter zake gefactureerde bedrag.

Wij zijn niet aansprakelijk voor foutief of onjuist gebruik van de artikelen.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Persoonsgegevens:

 

BTZtenten zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Alle informatie die wij via deze website verkrijgen, gebruiken wij voor de afhandeling van de bestelling.

De informatie die wij krijgen op financieel gebied zoals rekeningnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt.

Ons systeem registreert de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de klant.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer wij daartoe worden verplicht of wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Geschillen:

 

Geschillen die in deze algemene voorwaarden niet worden voorzien dienen beslecht te worden door de daarvoor bevoegde rechter.